Jeg deltog i Natteravnenes kunstkonkurrence i 2009 og vandt med mit billede som var inspireret af Søs Fengers sang Inderst inde.

I participated in an art competition made by the Night Ravens in 2009 and won with my picture which was inspired by Søs Fenger's song Inderst inde. (117) Inderst Inde - YouTube 

Fotografiet er af Peter Brandes meget høje krukke som står udenfor CLAY Keramikmuseum. Billedet blev brugt i Peter Brandes kataloget og på billetterne til museet i 2015, da de atter åbnede dørerne op og indviede den nye tilbygning.

This is a photograph of Peter Brande's very tall jar which stands outside of CLAY Ceramic Museum. The picture was used in the catalogue of Peter Brandes' and on the tickets to the museum in 2015, when they reopened the doors and inaugurated the new extension.

One of the many waterfalls on Iceland - 2007 

Panorama of glaciers on Iceland - 2007

You may also like

Back to Top