Alien avatar er lavet i forbindelse med en arbejdsopgave i Inhouse Graphic, opgaven hedder EUD for alle. 
The alien avatar is made in connection with a work task in Inhouse Graphic, the name of the task is EUD for everyone.
Billederne nedenunder viser alle de lag jeg har arbejdet med i Illustrator.
The pictures underneath shows all the layers I've worked with in Illustrator.
Videoen nedenunder er en prøveoptagelse som jeg har lavet i Character Animator.
The video bellow is a sample recording I made in Character Animator.

You may also like

Back to Top